Protipožiarne dvere

Jednokrídlové dvere

Požiarne drevené dvere si zachovávajú vzhľad modelových typov dvier, pričom spĺňajú všetky parametre požiarneho uzáveru, bránia a zamedzujú šíreniu požiaru po dobu 30 až 45 minút. Požiarne dvere D3 jednokrídlové môžu byť vyrobené v prevedení: plné - norma EW, EI 30 min., alebo 45 minút, presklené norma EW, EI 30 min., 45 min., alebo aj v preveden...

Dvojkrídlové dvere

Požiarne drevené dvere si zachovávajú vzhľad modelových typov dvier, pričom spĺňajú všetky parametre požiarneho uzáveru, bránia a zamedzujú šíreniu požiaru po dobu 30-45 min. Požiarne dvere D3 - jednokrídlové môžu byť vyrobené v prevedení plné - norma EW, EI 30 min. alebo 45 min., presklené norma EW, EI 30 min. al. 45 min., alebo aj v prevedení dymotesn...

Presklené steny

Požiarne drevené dvere si zachovávajú vzhľad modelových typov dvier, pričom spĺňajú všetky parametre požiarneho uzáveru, bránia a zamedzujú šíreniu požiaru po dobu 30-45 min. Presklené steny môžu byť vyrobené v prevedení plné - norma EW, EI 30 min. al. 45 min., presklené - norma EW, EI 30 min., alebo 45 min. Všetky typy dvier sú certifikované...

Hotelové dvere

Vyvinuli sme pre Vás nové prevedenie dverí určené hlavne do hotelových izieb, ktoré si zachovávajú dizajn interiérových dverí no majú vlastnosti, ktoré ocení každý zákazník hotela. Dvere sú nielen dizajnové, ale spĺňajú náročné požiadavky klientov ako je zvuková izolácia, požiarna odolnosť, sú vybavené...

Technické dvere

Dvere: Požiarna odolnosť:– EW EI 30min/45min Prevedenie dverí: falcové/bezfalcové Povrch dverí tvorí: tvrdený HPL laminát/masívna dyha Hrana dverí priznaná masívna proti oderu – DUB alebo BUK Zvýšená zvuková izolácia: – 37-42 dB Pánty: skryté (drevená zárubňa) priznané (drevená/oceľov...

Oceľové dvere

Protipožiarne oceľové dvere si zachovávajú vzhľad modelových typov dvier pričom spĺňajú všetky parametre požiarneho uzáveru bránia a zamedzujú šíreniu požiaru po dobu 30-90 minút. PREVEDENIE DVERÍ D1/D2 - OCEĽ Prevedenie: plné (norma EI, EW 30min/45min)   presklené (norma EI, EW 30min/45min) Model: jednokr...

Dymotesné steny

Dymotesné dvere môžu byť vyrobené v prevedení plné ň-norma EW, EI 30 min. al. 45 min., presklené norma EW, EI 30 min. alebo 45 min. Požiarne drevené dvere si zachovávajú vzhľad modelových typov dvier, pričom spĺňajú všetky parametre požiarneho uzáveru, bránia a zamedzujú šíreniu požiaru po dobu 30-45 min. *Protipožiarne dvere sú individuálne naceňen...

Povrch dverí

DREVENÉ DVERE  CENOVÁ SKUPINA CPL laminát A HPL laminát B Prírodná dyha C Farebná úprava RAL D   OCEĽOVÉ DVERE CENOVÁ SKUPINA Farebná úprava RAL D PVC fólia (imitácia dyhy) E

Zárubne

Zárubňa umožňuje vyniknúť a zladiť celkový vzhľad dverí. Vyrába sa vo všetkých prevedeniach prírodných dýh, ktoré sú identické s farebnou úpravou dverí. Ponúkame niekoľko typov zárubní v obložkovom falcovom a bezfalcovom prevedení a luxusné bezfalcové prevedenie.   PROTIPOŽIARNE DREVENÉ ZÁRUBNE STANDARD...

Sklenené protipožiarne výplne

Pyrobel - Pyrobelite: vrstvené protipožiarne sklá Tieto sklá zložené z čírych skiel Planibel a priehľadných medzivrstiev sa v prípade požiaru premenia na stenu, ktorá bráni prestupu plameňom a obmedzuje alebo zastavuje priestup tepla. Voľba skla závisí od: požadovanej klasifikácii požiarnej odolnosti podľa predpísanej národnej normy typu aplikácie (interiérov...

Panikové kovanie protipožiarne

Panikové kovania sa používajú na všetkých východoch priestorov, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu veľkého počtu osôb, čiže na zaistenie dverí v únikových miestach. Je podstatné zabezpečiť z takýchto priestorov jednoduchý a pokiaľ možno bezpečný únik osôb v prípade vzniku mimoriadnej (panikovej) situácie. Panikové kovania umožňujú...

PROTIPOŽIARNE DVERE

Majitelia či už bytového alebo nebytového priestoru by mali zvážiť zakúpenie protipožiarnych dverí. Dôvodom je bezpečnosť, ochrana Vášho domova, zdravia a samozrejme majetku. V súčasnosti by sa protipožiarne dvere mali stať súčasťou každej domácnosti, nakoľko si človek nikdy nemôže byť istý výskytom nepriaznivej udalosti ako je napríklad požiar. Protipožiarne dvere fungujú na základe integrovaných izolačných vlastností, ktorými dokážu odolávať požiaru určitý čas. Ich úlohou je zamedziť šíreniu plameňov a tepelného toku do ostatných miestností.

Okrem toho Vám zaručia ochranu nielen pred ohňom, ale môžu sa doplniť o zvukovú izoláciu, a taktiež o dymotesnosť.

V prípade, že zákazník vyžaduje atypické riešenie nie je problém týmto požiadavkám vyhovieť. Je možné si vybrať z rôznych prevedení: hladké  lištové, profilové, dyha, masív a kazetové.

Značenie a druhy protipožiarnych dverí

Technické podmienky a normy protipožiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 202/1999 Zb.

EI: bránia šíreniu požiaru otvormi v protipožiarnych konštrukciách. Sleduje sa pri nich priamo povrchová teplota na strane, ktorá je odvrátená k požiaru. Musia spĺňať najprísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť, preto ich je možné použiť, kde sú požadované EW uzávery.

Sú inštalované pri vstupoch do únikových chránených ciest.

EW: obmedzuje šíreniu požiaru a hustotu tepelného toku radiácie z povrchu celej konštrukcie. Pri tejto triede sa sleduje množstvo sálavého tepla, vyžarujúceho z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v istej vzdialenosti.

S - dymotesné protipožiarne dvere, ktoré bránia prieniku dymu.

EI, S - bránia šíreniu požiaru, prieniku dymu, splodín horenia cez otvory v protipožiarnych deliacich konštrukciách.

EW, S - obmedzujú šíreniu požiaru, prieniku dymu a splodín cez otvory v konštrukciách.

Triedy EI a EW sú 15, 30, 45, 60, a 90 minút.

Značky DP1, DP2, DP3 označujú druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania stavebných hmôt.

Samozatvárač

Ku značke protipožiarnych dverí sa pridáva písmeno C, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie dverného samozatvárača.

Protipožiarny uzáver musí stanovenú dobu zaručiť určité kritériá:

Celistvosť (kritérium E)

Celistvosť je schopnosť prvku konštrukcie, ktorý má deliacu funkciu, odolávať požiaru, ktorý pôsobí z jednej strany prenosu na neexponovanú stranu v dôsledku plameňov alebo horúcich plynov.

Tepelnú izoláciu (I)

Prípadne radiáciu (W)

Aby sa zamedzilo šíreniu tepla aj v škárach a medzerách, používajú sa napeňovacie protipožiarne pásky - protipožiarne tesnenie.

Panikové kovanie

Panikové kovanie sa používajú na všetkých východoch priestorov, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu veľkého počtu osôb, čiže na zaistenie dverí v únikových miestach. Je podstatné zabezpečiť z takýchto priestorov jednoduchý a pokiaľ možno bezpečný únik osôb v prípade vzniku mimoriadnej (panikovej) situácie. Umožňuje jednoduché riešenie a bezpečné použitie i v budovách s pohybom detí, telesne postihnutých osôb alebo seniorov.

  • Panikové dverné kovanie zaisťuje dverné krídlo v jednom, dvoch alebo troch bodoch podľa typu.
  • Je možné prepojiť panikové kovanie s vonkajším štítom.
  • Jednoduchá úprava umožňuje použitie pre pravé i ľavé dvere.

Na pasívne krídlo dvojkrídlových dverí sa osadzuje väčšinou dvojbodové panikové kovanie. Na jednokrídlové dvere či aktívne krídlo sa môže použiť dvojbodové panikové kovanie v prípade špecifických požiadaviek.

Použitie:

Vo väčšine prípadov sa požiarne dvere používajú ako interiérové, ale existujú aj exteriérové protipožiarne, len tam je problematickejšie zabezpečiť zárubňu s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Materiál:

Je niekoľko variánt vyhotovení. Na výber máme protipožiarne dvere oceľové, drevené s protipožiarnymi stenami, priečkami a oknami. Pre menšie otvory sa používajú revízne dvierka.


© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.