Blog / Najlepšie výrobky sú len tak dobré ako ich montáž!

Správne vykonanú montáž netreba nikdy podceňovať a obzvlášť to platí pri oknách. Ani to najkvalitnejšie okno nebude spĺňať svoj účel, ak bude nesprávne osadené, preto je dôležité riešiť výmenu okien s firmou, ktorá Vám poskytne kompletné služby, od zamerania až po odbornú montáž.

Kvalitná montáž začína správnym zameraním otvorov, kde je potrebné zistiť tvar ostenia, nadpražia a aj parapetu.

Postup montáže: 

Prvým bodom montáže je očistenie otvorov od malty, zvyškov muriva a iných rôznych stavebných materiálov, ktorými môže byť okenný otvor znečistený. Ďaľšou dôležitou vecou je zistenie dilatačných špár, tým, že sa premeria a porovná otvor a samotný rozmer výrobku. Rám sa ukotví do otvoru a vypodloží sa pod zvislými prvkami do konečnej výšky na nosné podložky. Dolný rám profilu sa vypodloží do roviny. Potom je potrebné nastaviť zvislé prvky rámu do vertikálnej polohy medzi osteniami v smere z interiéru do exteriéru a zaistiť polohu rámu fixačnými klinmi. V montážnej vzdialenosti od exteriérovej roviny steny treba upevniť príložky pri spodných rohoch do ostenia. Ďalej je potrebné premerať rovinnosť a zvislosť dielov rámu a upevniť ostatné príložky po obvode rámu. Znovu sa premeria rovinnosť a zvislosť dielov rámu a krídla okien sa osadia do rámov.

Pripojovacia škára sa vyplní po celom obvode PUR penou tak, aby bol vyplnený celý objem špáry. Množstvo peny je potrebné regulovať tak, aby sa špára vypĺňala postupne po celej šírke aj hĺbke jednou operáciou a aby jej objem po vyzretí minimálne presahoval šírku rámu.

Po vytvrdnutí PUR peny odstránime nadbytočný objem orezaním zvyšku peny z obvodovej konštrukcie a krycej fólie rámu.

V prípade potreby dodatočne vložíme dištančné podložky medzi rám a ostenie a odstránime fixačné kliny. Chýbajúci objem peny doplníme, po vytvrdnutí začistíme.

Keď pena vyzrie, minimálne po 24 hodinách je potrebné skontrolovať chod kovania a v prípade potreby ho správne nastaviť. Skontrolujeme rovinnosť hrán krídel a rámu, rovnobežnosť zvislých a vodorovných línií viacdielnych okien. Potom nasadíme krytky pántov. V prípade potreby zabezpečíme okná pred znečistením olepením, alebo natiahnutím ochrannej fólie.

Odborná montáž Vám zabezpečí ochranu pred vniknutím dažďa a vetra zvonku dovnútra, poskytuje vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu, žiadnu tvorbu kondenzátu v pripojovacej škáre medzi oknom a murivom, a v mieste pripojenia parapetu dlhodobú funkčnosť a spokojnosť. 

Materiály, ktoré potrebujeme k montážam nám dodáva známa spoločnosť Wurth, ktorá je jednotkou na trhu vo svojom obore. Montáž sa môže uskutočniť dvoma spôsobmi: na penu alebo na montážne pásky. Pre predstavu Vám prinášame prehľad výrobkov používaných pri montážach.

MONTÁŽNE PÁSKY:

Active Easy páska:

Active Easy je pružná celoplošná okenná tesniaca páska so špeciálnou aktívne schnúcou membránou používaná na utesňovanie spojov (škár okolo okien) z vnútornej aj z vonkajšej strany okna. Je vhodná pre hladké ostenia. V prípade, že ostenie nie je hladké je nutné povrch zatiahnuť sieťkou s lepidlom. Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v konštrukcii. Zvyšuje účinnosť izolačného materiálu. Je plne samolepiaca s extrémne pevným akrylovým lepidlom bez obsahu rozpúšťadiel. Je možné ju omietať.

Pružnú pásku Active Easy je možné kombinovať s nasledujúcimi produktami:

  • vnútri: Pružná páska Active Easy / vonku: VKP®Plus
  • vnútri: Neutrálny silikón Perfect / vonku: Pružná páska Active Easy

Active Easy páska

 

EPDM páska:

Vodotesná elastická tesniaca páska odolná voči poveternostným vplyvom. Spoľahlivá inštalácia aj na mierne nerovnom stavebnom povrchu v kombinácii s lepidlom na tesniacu EPDM pásku. Dobrá kompatibilita s asfaltom. Zaisťuje optimálnu spoľahlivosť v prípade pohybujúcich sa súčastí. Má extrémne vysokú pružnosť. Ľahká aplikácia vďaka pružnosti pásky. Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu. Kvalita použitého materiálu zaisťuje trvanlivé, spoľahlivé utesnenie.

Druhy EPDM pások:

  • vnútorná s butylovými prúžkami
  • vonkajšia

EPDM vnútorná páska:

Neprievzdušná, vodotesná, neprepúšťa paru. Zaisťuje spoľahlivé tesnenie proti vzdušnej vlhkosti v interiéri a zabraňuje tak problémom s vlhkosťou v budovách.

 

EPDM vonkajšia páska:

Zaisťuje spoľahlivé tesnenie proti vnikaniu vody z vonku. Membrána má zároveň dostatočnú priepustnosť pár, ktorá umožňuje difúziu vodných pár zvnútra von a zabraňuje tak problémom s plesňami v budove.

 

EPDM vonkajšia páska

 

VKP PLUS páska: 

Kvalitná vodotesná predom stlačená tesniaca páska s testovanou odolnosťou voči prudkému dažďu s tlakom až 600 Pa. Bez obsahu rozpúšťadiel. Neškodí ľuďom ani životnému prostrediu. Pásky vďaka veľkej pohybovej tolerancii kompenzujú pohyb spojených dielov, čo zaisťuje účinnejšie vykrytie škár v rámci tolerancií. Vďaka tomu sa môže použiť menej rôznych rozmerov pások. Vodotesná, ale paropriepustná z toho vyplýva že sa nekombinuje už s celoplošnými okennými tesniacimi páskami. Pri správnom stlačení zaisťuje páska tesnenie proti silnému dažďu; dáka priepustnosti vodnej pary ale zároveň zabraňuje vzniku vlhkosti.

 

VKP Plus páska

 

MONTÁŽNE PENY:

PURLOGIC: Vysoko kvalitná a bezpečná izolácia na vyplňovanie okenných škár, spojov okenných parapetov, otvorov potrubí, spojov a škár, otvorov a dutín v murive. Je možné použiť ju na rôzne účely. Malá praktická nádobka obsahuje až 40 litrov peny s vysokou rozťažnosťou. Je vhodná aj na použitie v zime až do -5 °C. Pena s jemnými bunkami a rovnomernou štruktúrou. Vysoká odtoková rýchlosť a vysoký stupeň vyprázdňovania. Odolnosť voči starnutiu. Znižuje hladinu hluku, znižuje tepelné straty, zabraňuje prievanu a je energeticky úsporná.

FLEXI RAL: Flexibilná polyuretánová pena je vysoko elastická montážna polyuretánová hmota vznikajúca napenením a vytvrdnutím kvapalnej reakčnej zmesi pôsobením vzdušnej vlhkosti. Umožňujúca absorbovať pohyb stavebných prvkov spôsobený zmenami teplôt, vlhkosti a pod. Flexibilná pena sa veľmi dobre hodí k vypeňovaniu stavebných spojovacích škár okien, k vnútornej izolácii striech a k vypeňovaniu dutín. Pena je elastickejšia než bežné PUR peny a má vynikajúce schopnosti spätnej pružnosti, preto sa odporúča na použitie pre drevostavby a nízkoenergetické a pasívne stavby. Je možné ju použiť bez celoplošných okenných tesniacich pások.

© 2019 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.