Blog / Údržba a starostlivosť o drevené a drevohliníkové okná

Drevené okno je vyrobené z prírodného materiálu, ktorý citlivo reaguje na vzdušnú vlhkosť. Vplyvom pôsobenia tejto vlhkosti, ako aj zmien teplôt a pôsobením slnečného UV žiarenia, dochádza na okenných rámoch a krídlach k malým rozmerovým zmenám, ktoré majú za následok čiastočné narušenie povrchovej úpravy, preto je údržba okien veľmi dôležitá, ak chcete aby Vám okná slúžili dlhodobo k Vašej spokojnosti. 

Preto je odporúčané dvakrát ročne použiť ošetrovaciu sadu na povrchovú úpravu od Sikkensu, ktorá sa skladá z dvoch emulzií. Prvá je na očistenie rámu, druhá emulzia je určená na obnovu lakovaných častí okna a vyplnenie prípadných mikrotrhlín, po prípadnom krupobití alebo ľahkom mechanickom opotrebovaní lakovaných častí dreva. Táto emulzia nám predlžuje životnosť a trvanlivosť lakovaných častí okna a nahrádza nám odparené mikróny z povrchovej úpravy. Surovina, akou je drevo, môže podľa obsiahnutých drevených látok vykazovať rozličnú farbu, čo je možné rozpoznať i po prevedení povrchovej úpravy. Tieto farebné rozdiely nepredstavujú žiadnu závadu. Farba sa ďalej mení i po zabudovaní okna, pôsobením UV žiarenia. Ak sa chcete vyhnúť údržbe, trendom sú drevohliníkové okná. Z interiérovej časti sa drevo ošetruje rovnako ako drevený nábytok. Na čistenie dreva sa musia používať len jemné čistiace prostriedky, ktoré nie sú pre drevo agresívne. Hliníkový systém osadený z exteriérovej strany okna zvyšuje odolnosť okien voči poveternostným vplyvom. Takéto okno stačí zvonku len jemne umyť vlažnou, nie horúcou vodou.

Raz ročne je potrebné u všetkých typov okien premazať kovania a tesnenia.

© 2019 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.