Blog / Skvosty tradičnej architektúry a dizajnu na Liptove

Pribylina patrí medzi skvosty našej krajiny. Jej história siaha do 14. storočia. Prvou písomnou zmienkou o Pribyline je záznam z roku 1332, kde sa spomína už tunajšia farnosť svätej Kataríny. Pribylina od tohto roku zostala nezmeniteľné poddanou obcou zemepánov Pongrácovcov až do zrušenia poddanstva roku 1848. 

Obec si zachováva svoju rázovitosť a miestna výstavba podporuje slovenské tradície. Zruby patri v tejto oblasti medzi obľúbené prvky architektúry. Drevená konštrukcia pri dôslednom vyhotovení a dôslednom zaizolovaní spĺňa podmienky nízkoenergetickej stavby a pri použití potrebného technického vybavenia spĺňa podmienky pasívneho štandardu. Radi sa pochválime našou prácou v tejto oblasti v rámci spracovania nadrozmerných okien v rade individuál.

© 2020 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.