Montáž

Najlepšie výrobky sú len tak dobré, ako je ich montáž a obzvlášť to platí pri oknách. Odborná montáž Vám zabezpečuje ochranu pred vniknutím dažďa a vetra zvonku dovnúra, poysktuje vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu, žiadnu tvorbu kondenzátu v pripojovacej škáre medzi oknom a murivom, ale aj v oblasti pripojenia parapetu dlhodobú funkčnosť a spokojnosť. Neodborná monáž okien vedie nielen k zvýšeným tepelným stratám, ale môžu vzniknúť aj značné poškodenia v dôsledku vlhkosti, pocit prievanu a zníženie zvukovej izolácie, čo môže spôsobiť poruchy stavieb. Tieto škody vznikajú vtedy, ak je okno jednoducho osadené do muria a nie je použité utesnenie. Teplý a vlhkom nasýtený vzduch z miestnosti sa dostane do špár medzi okno a murivo, ochladí sa a vytvorí kondenzát. Skôr či neskôr vznikne neodvratné napadnutie plesňou. 

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.