Panikové kovanie protipožiarne

Panikové kovania sa používajú na všetkých východoch priestorov, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu veľkého počtu osôb, čiže na zaistenie dverí v únikových miestach. Je podstatné zabezpečiť z takýchto priestorov jednoduchý a pokiaľ možno bezpečný únik osôb v prípade vzniku mimoriadnej (panikovej) situácie. Panikové kovania umožňujú jednoduché riešenie a bezpečné použitie i v budovách s pohybom detí, telesne postihnutých osôb alebo seniorov.

  1. Panikové dverné kovanie zaisťuje dverné krídlo v jednom, dvoch alebo troch bodoch podľa typu.
  2. Je možné prepojiť panikové kovanie s vonkajším štítom.
  3. Jednoduchá úprava umožňuje použitie pre pravé i ľavé dvere.

Na pasívne krídlo dvojkrídlových dverí sa osadzuje väčšinou dvojbodové panikové kovanie. Na jednokrídlové dvere či aktívne krídlo sa môže použiť dvojbodové panikové kovanie v prípade špecifických požiadaviek.

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.