Interiérové dvere osadené do obkladovej steny

Obkladová stena môže byť vytvorená z podlahového materiálu, dyhovaného panelu, zo stierky alebo s použitím náterového materiálu. Touto konštrukciou alebo týmto spôsobom docielime jednoliatosť povrchu interiérových dverí, kde je viditeľná iba kľučka a podľa toho vieme, že sa tam nachádzajú dvere.

© 2019 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.