Sklá

IGLASS - štandardné izolačné sklá - Štandardné izolačné sklo je zostavené z dvoch, alebo troch tabulí plaveného skla float, o hrúbke 3-10 mm, so vzduchovou dutinou medzi sklami 6-24 mm. Plochu izolačného skla je možné opticky rozdeliť okrasnou mriežkou umiestnenou v dutine. V porovnaní s jednoduchým zasklením umožňuje izolačné dvojsklo zníženie tepelených strát o 40-50%

SOLARGLASS - protislnečné sklá - So vzrastajúcou plochou sklenenej výplne stúpa presvetlenie a preteplenie interiérov vplyvom slnečného žiarenia. Ak nahradíme v štandardnom izolačnom skle vonkajšiu číru tabuľu sklom s rexflexnou absorbčnou charakteristikou, odbúravajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia. 1) Sklá s absorbčnou charakteristikou, sklá farbené v hmote, 2) Sklá s reflexnou a absorbčnou charakteristikou. 3) Reflexné sklá so zvýšenou tepelnou izoláciou.

THERMOGLASS - tepelnoizolačné sklá - Tepelnoizolačné sklá znižujú v porovnaní so štandardnými izolačnými sklami tepelné straty. Ak nahradíme u štandardného skla vnútornú tabuľu sklom s nízkou emisivitou, podarí sa výrazne znížiť hodnotu prechodu tepla. Ďalšie zníženie tejto hodnoty možno dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Týmto sa zvyšujú tepelné zisky v chladnejšom období.

SONORGLASS - zvukovoizolačné sklá - Zvukovoizolačné sklá sú špeciálne izolačné sklá, ktoré znižujú vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interiéru. Zvukovoizolačné sklá sa používajú na zasklievanie objektov v blízkosti diaľníc, letísk, križovatiek a pod. 1) Izolačné dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklenených tabulí. 2) Plnením ťažkým plynom. 3) Rozšírenou dutinou medzi sklami. 4.) Použitím vrstveného skla nalievaného živicou. 5) Použitím vrstveného skla so špeciálnou zvukovoizolačnou fóliou.

SECURGLASS - bezpečnostné izolačné sklá - Bezpečnostné izolačné sklá získame, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom, alebo použitím bezpečnostnej kovovej mriežky. 1) Vrstvené sklá zabezpečujú ochranu proti vlámaniu, prestreleniu. 2) Kalené sklo je viacnásobne pevnejšie ako bežné sklo tej istej hrúbky. Používa sa pri zvýšenom veternom zaťažení a tepelnom namáhaní. 3) Kombinácia so sklom s drôtenou vložkou a kovovou mriežkou má bezpečnostnú aj okrasnú funkciu.

REZ IZOLAČNÉHO TROJSKLA

     

1. sklo v hrúbke 4 mm

2. trvale pružný tmel

3. vzduchová medzera vyplnená plynom ARGÓN

4. dištančný profil

5. trvale pružný tmel

6. molekulové sito

 

Dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou IGLASS, ktorá vyrába izolačné sklá. Spoločnosť patrí k dlhodobo stabilným a spoľahlivým partnerom v oblasti investičnej výstavby. Profesionalita a používanie nových technológií ju zaraďujú k moderným stavebným spoločnostiam schopným plniť náročné požiadavky stavebného trhu. Výroba tepelno-izolačných a špeciálnych skiel sa neustálou modernizáciou technológie výroby udržiava na kvalitatívnej špičke. Spoločnosť sa v tomto smere zaraďuje medzi popredných výrobcov na Slovensku.

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.