Panikové kovania

Panikové kovanie delíme na:

  • Panikové kovanie skryté 
  • Panikové kovanie viditeľné 
  • Jednobodové kovanie pre jednokrídlové dvere
  • Dvojbodové kovanie pre jednokrídlové dvere 
  • Trojbodové kovanie pre jednokrídlové dvere 
  • Trojbodové kovanie pre dvojkrídlové dvere 
  • Štvorbodové kovanie pre dvojkrídlové dvere 
  • Päťbodové kovanie pre dvojkrídlové dvere

Panikové kovanie nám umožňuje v prípade požiaru rýchle otvorenie dverí a presun ľudí do bezpečného priestoru. Panikové kovania sa používajú na jednokrídlové a dvojkrídlové dvere.

Panikové kovanie môže byť viditeľné aj skryté.

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.