Prahy

Naše konštrukcie dverí umožňujú použiť viacero možností k utesneniu dverí za pomoci prahov a to v prevedení:

  • Padacieho prahu, ktorý je zafrézovaný v konštrukcii dverného krídla. Po uzatvorení dverí sa prah vysunie z konštrukcie krídla a vyplní medzeru medzi podlahou a konštrukciou dverného krídla. Spĺňa akustické a protipožiarne normy.
  • Drevený masívny prah je vyrobený z čistého masívu buk alebo dub s možnosťou doplnenia prídavného tesnenia. Drevený masívny prah má možnosť primorenia do požadovaného farebného prevedenia.
  • Bez použitia prahu v konštrukcii vzniknú bezbariérové dvere. Bezbariérové konštrukcie umožňujú ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu prístup na miesta, za bežných okolností im nedostupné. Slúžia ľuďom s ťažkou chôdzou, ale aj matkám s kočíkmi. Bezprahové prevedenie dverí spĺňa všetky protipožiarne certifikáty.
  • Hliníkový prah je vyrobený z ťahaného eloxovaného hliníka s prerušeným tepelným mostom. Je výnimočný tým, že je bezúdržbový a že sa povrchovo nepoškodí.

 

                                                  

Padací prah                                                         Drevený prah bez tesnenia                                                   Drevený prah s tesnením

 

                                                                                                                

                                                            Bezbariérové dvere                                                                        Hliníkový prah v referencii

© 2021 Stolárstvo u Kunaja s.r.o | Všetky práva vyhradené | Webtec s.r.o.